Výroční zprávy a realizované projekty

Plán 2024

Plánů a akcí máme připravených hned několik, ať už v Pardubickém, tak Plzeňském kraji. Pro detailní informace doporučuji sledovat náš newsletter, který chodí jednou ročně, nebo nás kontaktujte, chcete-li se na nějaké akci podílet.

S čím se rádi pochlubíme, je spolupráce s Panasonic Automotive. Pustíme se společně do osazení řeky Loučné v Dašicích za splavem a začneme testovat výsadbu stromů speciálně upravenými drony.

Výroční zpráva 2023 organizace „1000druhu z.s.“

Historie a vize organizace:

Organizace „1000druhu z.s.“ je mladá a dynamická nezisková organizace, která vznikla s cílem přispět k ochraně přírody a zlepšení životního prostředí. Naše vize spočívá v podpoře rozmanitosti rostlinných druhů a udržitelnému využívání přírodních zdrojů.

Hlavní cíl v uplynulém roce:

V průběhu minulého roku jsme se zaměřili zejména na sázení stromů a vzdělávací aktivity. Naše činnosti směřovaly k revitalizaci lesů, zlepšení kvality zelených ploch a vytváření povědomí o důležitosti ochrany životního prostředí.

Finanční stav organizace:

Během uplynulého roku jsme úspěšně získali několik grantů, které nám umožnily financovat naše projekty. Dva granty z Nadace Partnerství a několik menších příspěvků od našich sponzorů, které nám poskytly potřebné prostředky pro realizaci našich aktivit.

Realizované akce, projekty a události:

 • 26.3.2023 

Sázení keřů v Moravanech: Účast cca 40 lidí.

 • 27.3.2023 

Údržba vysazené zeleně pro obec Moravany: Účast 5 lidí.

 • 24.5.2023 

Setkání s občany v Dašicích: informování o akcích spolku, šíření povědomí o ekologii: účast 5 lidí

 • 13.-15.9.2023 

Revitalizace lesa a sázení stromů u vesnice Sluhov: Využití 16 dobrovolníků, přednášky a ukázky v praxi.

 • 6.10.2023

Setkání ohledně multifunkčního parku v Dašicích: Facilitace a podpora komunitního setkání. účast: cca 60 lidí 

 • 4.11.2023 

Sázení podél Loučné v Dašicích: Účast cca 45 lidí.

Další aktivity:

 • Založení X-Challenge EKO: Spojení s komunitou mladých lidí, přes 100 zájemců pro další akce.
 • Úspěšné splnění kurzu „hybatele komunit“ od Nadace Partnerství.
 • Školení od KONEP, Paleta Pardubice a NVC Brno
 • PR pro neziskovky
 • Canva pro neziskovky
 • kurz prezentace
 • nenásilná komunikace

Finanční podpora:

 • Granty od Nadace Partnerství (2x).
 • Sponzoři: Panasonic Automotive, Panasonic, Zahrady Naturalis, Redleta, Chládek a Tintera, Foxconn, EOP, Battery Center, Pardubický kraj, Pila Komárov, Povodí Labe

Plány do budoucna:

Do příštího roku plánujeme pokračovat v podobných akcích, osadit vodní tok v Komárově, vytvořit tůň a postupně testovat zapojení dronů jako pomocníků při skenování rostlin. Chceme se dále angažovat v oblasti ochrany přírody a vzdělávání veřejnosti.

Mediální pokrytí:

Nedávno jsme měli příležitost sdílet naše úspěchy v médiích. Poslechněte si nás na rozhlasovém pořadu zde

Děkujeme všem, kteří nám v minulém roce poskytli podporu a přispěli k dosažení našich cílů. S očekáváním se těšíme na další spolupráci a úspěchy v ochraně životního prostředí.

Slávek Král
Předseda 
„1000druhu z.s.“