Jsme nezisková organizace zaměřená na ochranu životního prostředí. Realizujeme projekty, jako je sadba stromů, vytváření biotopů, instalace hmyzích hotelů, zadržování vody v krajině a čištění vody pomocí permakulturních metod. Naším cílem je osadit 1000 hektarů 1000 druhy rostlin, keřů a stromů a tím přilákat živočichy a hmyz a vytvořit rozmanitou biodiverzitu.

Zároveň je pro nás velmi důležité, aby se do našich projektů zapojovala co největší část komunity. Chceme, aby se lidé cítili součástí naší organizace a aby s námi spolupracovali na ochraně životního prostředí. Proto pořádáme workshopy, setkání a vzdělávací akce, kde se mohou lidé dozvědět více o naší práci a zapojit se do konkrétních aktivit. Rádi bychom tím také podpořili vznik nových iniciativ a projeků v rámci komunity, které budou přispívat k udržitelnosti a ochraně životního prostředí v našem regionu.

Biodiverzita na prvním místě

Diverzita krajiny je základem pro diverzitu života. Snažíme se vytvořit symbiózu mezi různými druhy stromů, keřů a tráv, vytvořit jedlé zahrady a remízky pro zvířata.

Naším cílem je vytvořit open-source návod, jak žít co nejvíce soběstačně a minimalizovat svou ekologickou a uhlíkovou stopu na malém pozemku (do 1 ha) i na středním pozemku (do 10 ha), založené na diverzitě rostlin. Chceme pomoci lidem aby se mohli stát součástí přírody a ne ji jen spotřebovávat.

Voda v krajině

Využíváme permakulturní metody pro zadržování a čištění vody pro její opakované použití. Snažíme se kombinovat moderní přístupy s poznatky z praxe a také využíváme umělou inteligenci pro optimalizaci našich metod.

100% transparentní

Nemáme co skrývat, všechny peníze posíláme hned do krajiny.

Založeno na dobrovolnících

Realizujeme projekty jak u nás, tak i v zahraničí. Naše environmentální projekty se týkají celého světa. Zapojujeme veřejnost, nabízíme edukaci, pracovní příležitosti a zábavu. Pokud se chceš stát dobrovolníkem, můžeš se přidat k nám a jet s námi na naše projekty.